Правила приема 2014ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО
КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ імені ІВАНА БОГУНА

 

У 2014 році Київський військовий ліцей імені Івана Богуна проводить прийом юнаків на навчання у 8-му та 10-му класах.
Право на вступ до ліцею мають юнаки – громадяни України:

 • яким у рік зарахування до ліцею виповнюється 13-14 років (7 клас) або 15-16 років (9 клас) та закінчили у рік вступу відповідно 7 або 9 класи загальноосвітнього навчального закладу;
 • придатні за станом здоров’я навчатися у ліцеї та по його закінченні бажають продовжити навчання у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України.

Навчання юнаків, які зараховані до 8 класу, здійснюється у навчально-оздоровчому комплексі ліцею (08156, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Хрещатик, 103).
Навчання юнаків, які зараховані до 10 класу, здійснюється у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна (01014, м. Київ, бул. Лесі Українки, 25).


Порядок проведення відбору
кандидатів на навчання у ліцеї


Для вступу до ліцею батьками або особами, які їх замінюють, подається заява на ім’я начальника ліцею.
До заяви батьків додаються наступні документи:

 • особиста заява вступника про бажання навчатися в Ліцеї і продовжувати навчання у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України після його закінчення;
 • автобіографія;
 • характеристика із загальноосвітнього навчального закладу, завірена директором;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія табелю успішності за І семестр навчання поточного навчального року, завірена директором школи;
 • довідка про склад сім’ї та реєстрацію (форма № 3);
 • 4 фотокартки 3×4 см (без головного убору);
 • довідка про проходження медичного огляду (облікова форма МОЗ України № 086-о), до якої додаються:
 • довідка про профілактичні щеплення;
 • дані про флюорографію органів грудної клітини (з 15 років);
 • електрокардіограма;
 • результати загального аналізу крові, сечі, аналізу калу на я/г (термін дії довідки про результати аналізів – 14 календарних діб від дня здачі аналізів у медичному закладі);
 • медична книжка амбулаторного хворого;
 • конверт зі зворотною адресою.

Оригінали свідоцтва про базову загальну середню освіту, свідоцтва про народження, результати загального аналізу крові, сечі, аналізу калу  на я/г подаються особисто вступником по прибуттю до Ліцею для складання вступних випробувань.
Документи подаються до приймальної комісії особисто або поштою (крім вихідних і святкових днів) в період з 12 травня по 20 червня 2014 року:
для вступників  до 8 класу – за адресою: 08156, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Хрещатик, 103;
для вступників  до 10 класу – за адресою: 01014, м. Київ,                  бул. Лесі Українки, 25.

Вступні випробування будуть проведені у такі терміни:

 • для вступників до 10-го класу – з 23 червня по 04 липня 2014 року;
 • для вступників до 8-го класу – з 07 по 17 липня 2014 року.

Прибуття кандидатів для здачі вступних випробувань здійснюється за письмовим викликом.

 Порядок зарахування кандидатів
ліцеїстами


Зарахування до ліцею проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань із урахуванням результатів медичного огляду.
Оцінювання загальноосвітнього рівня вступників здійснюється у процесі виконання вступних випробувань з:

 • математики (інтегроване вступне випробування з алгебри та геометрії) – письмово;
 • української мови – диктант;
 • іноземної мови – письмово.

Визначення придатності навчатися у ліцеї здійснюється шляхом проведення медичного огляду, професійного психологічного відбору та оцінювання рівня фізичної підготовленості вступників.

Медичний огляд вступників проводить військово-лікарська комісія, до складу якої включаються лікарі ліцею та лікарі відповідних військово-медичних закладів згідно до вимог наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за № 1109/15800 зі змінами (наказ Міністра оборони України від 01.08.2011 № 466, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.08.2011
№ 1033/19771). За результатами медичного огляду виноситься висновок “придатний” або “не придатний” до навчання у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

у відповідності до Методичних рекомендацій щодо проведення професійного психологічного відбору кандидатів до військового ліцею тметодичним центром практичної психології
і соціальної роботи, затверджених директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.


Професійний психологічний відбір проводиться у вигляді оцінювання індивідуальних психологічних якостей вступників з метою виявлення у них конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, потрібних для успішного навчання у ліцеї.

Оцінювання індивідуальних психологічних якостей включає оцінювання:

 • військової направленості;
 • рівня нервово-психічної стійкості;
 • спроможності до навчання.

Індивідуальні психічні якості кандидата оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. Кандидати, у яких під час тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50 % від максимальної кількості балів, вважаються такими, які не пройшли професійний психологічний відбір.

Повторне складання вступних випробувань не дозволяється.

Вступники, які на відповідному рівні склали вступні випробування, пройшли медичний огляд та професійний психологічний відбір, зараховуються до ліцею згідно з отриманим рейтингом, визначеним приймальною комісією. 

Зарахування проводиться протягом 5-ти днів після оголошення результатів конкурсу наказом начальника ліцею.

Поза конкурсом (за умови успішного складання вступних випробувань) зараховуються:

 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти військовослужбовців, які були передислоковані з АР Крим;
 • діти осіб, які загинули під час сутичок акції протесту у місті Києві
  в період з 21 листопада 2013 року по лютий 2014 року.

Діти військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок отриманих ран чи при виконанні службових обов’язків, зараховуються до ліцею протягом всього навчального року.

За окремим конкурсом (за умови успішного складання вступних випробувань) зараховуються:

 • переможці ІІІ–ІV етапів Всеукраїнських шкільних олімпіад;
 • діти військовослужбовців;
 • діти, у яких немає одного з батьків;
 • діти з багатодітних сімей;
 • діти учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;
 • обдаровані і талановиті діти, які є учасниками або переможцями міжнародних та всеукраїнський пісенних, мистецьких, танцювальних конкурсів, спортивних змагань.

Вступники з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під час проведення вступних випробувань забезпечуються безкоштовним харчуванням та місцем проживання у ліцеї.

Усі інші вступники на період вступних випробувань місцем проживання та харчуванням не забезпечуються.


Проїзд до ліцею та у зворотному напрямку здійснюється за власний рахунок.
Довідки надаються за телефоном (044) 285-04-33.